Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật NFC Driver (Intel) thành phiên bản 6.5.2.0 dành cho Nâng cấp Windows 8.1

Tải về:
Cập nhật NFC Driver (Intel) phiên bản 6.5.2.0 dành cho Nâng cấp Windows 8.1
Tên tập rin: EP0000600888.exe
Kích thước: 9.23 MB (9674408 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật NFC Driver (Intel) phiên bản 6.5.2.0 dành cho Nâng cấp Windows 8.1

Phiên bản

  • 6.5.2.0

Kích thước

  • 9.23 MB

Ngày phát hành

  • 2013-10-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600888.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Program Files\NXPProximityInstaller\driver\x64\NxpNfpProvider.dll
2. Phiên bản là 6.5.2.0.