Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Bluetooth Driver (Intel) thành phiên bản 3.1.1307.0362 dành cho nâng cấp Windows 8.1

Available Downloads:
Cập nhật Bluetooth Driver (Intel) phiên bản 3.1.1307.0362 dành cho nâng cấp Windows 8.1
Tập tin: EP0000600887.exe
Kích thước: 30.93 MB (32425376 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Bluetooth Driver (Intel) phiên bản 3.1.1307.0362 dành cho Windows 8.1

Phiên bản

  • 3.1.1307.0362

Kích thước

  • 30.93 MB

Ngày phát hành

  • 2013-10-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chưa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600887.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{302600C1-6BDF-4FD1-1304-148929CC1385}\DisplayVersion
3. Phiên bản là 3.1.1307.0362.