Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Audio Driver Registry Patch (Sony) lên phiên bản 20130724 và:

- Cải thiện chất lượng âm thanh của chế độ Clear Audio+

Tải về:
Audio Driver Registry Patch (Sony) Update version 20130724
Tên tập tin: EP0000600880.exe
Kích thước tập tin: 2.81 MB (2939280 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Audio Driver Registry Patch (Sony) Update version 20130724

Phiên bản

 • 20130724

Kích thước

 • 2.81 MB

Ngày phát hành

 • 2013-10-31

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600880.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony\SysEffect\CurrentTime
3. Phiên bản là 2013 07/24 18:57:41