Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (AMD) thành phiên bản 13.151.1.1000 dành cho nâng cấp Windows 8.1

Tải về:
Cập nhật Graphics Driver (AMD) phiên bản 13.151.1.1000 dành cho nâng cấp Windows 8.1
Tập tin: EP0000600879.exe
Kích thước: 262.05 MB (274771096 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Graphics Driver (AMD) phiên bản 13.151.1.1000 for Windows 8.1 Upgrade

Phiên bản

  • 13.151.1.1000

Kích thước

  • 262.05 MB

Ngày phát hành

  • 2013-10-24

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600879.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\DriverVersion
3. Phiên bản là 13.151.1.1000.