Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Pointing Driver (Synaptics) lên phiên bản 17.0.8.5

Tải về:
Pointing Driver (Synaptics) Update version 17.0.8.5
Tên tập tin: EP0000600878.exe
Kích thước tập tin: 55.39 MB (58072496 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Pointing Driver (Synaptics) phiên bản 17.0.8.5

Phiên bản

 • 17.0.8.5

Kích thước

 • 55.39 MB

Ngày phát hành

 • 2013-10-31

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chưa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600878.exe..
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Lưu ý:
Gỡ bỏ driver hiện tại bằng Control Panel


Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\SynTP.sys
2. Phiên bản là 17.0.8.5.