Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Rear-Facing Camera Driver (Realtek) lên phiên bản 6.2.9200.00224 và:

- Thêm vào chức năng "Tap" để tập trung vào ArcSoft Camera và CamScanner.

Tải về:
Rear-Facing Camera Driver (Realtek) Update version 6.2.9200.00224
Tên tập tin: EP0000600877.exe
Kích thước tập tin: 13.34 MB (13980104 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Rear-Facing Camera Driver (Realtek) Update version 6.2.9200.00224

Phiên bản

 • 6.2.9200.00224

Kích thước

 • 13.34 MB

Ngày phát hành

 • 2013-10-31

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600877.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Realtek Semiconductor Corp.\Realtek PC Camera\version
3. Phiên bản là 6.2.9200.00224.