Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Camera Firmware (Realtek) thành phiên bản 1042 và sẽ:

- Cải thiện tính ổn định hệ thống

 

Tải về:
Cập nhật Camera Firmware (Realtek) phiên bản 1042
Tên tập tin: EP0000600854.exe
Kích thước: 4.41 MB (4617784 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Camera Firmware (Realtek) phiên bản 1042

Phiên bản

 • 1042

Kích thước

 • 4.41 MB

Ngày phát hành

 • 2013-10-31

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600854.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.