Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Unified Uninstall Tool

Phiên bản

  • 0

Kích thước

  • 2.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-02-07

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Dành cho VAIO Automatic Upgrade, vui lòng sử dụng VAIO Utility dành cho Windows 8 Upgrade. Bấm vào đây để tải tập tin.

Nếu VAIO của bạn đã được nâng cấp lên Windows 8 hoặc bạn muốn tự nâng cấp, vui lòng cài đặt trình điều khiển và ứng dụng sau:


1. VAIO Care Uninstaller : SOAOTH-80999993-0080.EXE
2. Media Gallery Uninstaller : SOAMGA-80269898-0082.EXE
3. Microsoft C Runtime Library for PowerDVD 2003 - 1.0.0.09200  : MIAOTH-80276467-0082.EXE
4. Desktop Shortcuts Uninstaller : SOAOTH-80999996-0080.EXE
5. ArcSoft Magic-i uninstaller : SOAOTH-80102012-0080.EXE
6. VAIO Creation Uninstall Program : SOAOTH-80275471-0082.EXE
7. Unified Uninstall Tool : UNAOTH-80276060-0080.EXE
8. Bluetooth Driver Uninstaller for Atheros : AHDBLT-80272933-0082.EXE
9. Pointing Driver (Synaptics) : SPDOTH-80276292-0080.EXE
10. USB3.0 Uninstaller for Renesas : RNDUSB-80270524-0082.EXE
11. SATA driver (Intel) : INDOTH-80275279-0082.EXE
12. Bluetooth Driver (Atheros)  : AHDBLT-80275591-0082.EXE
13. Chipset Driver (Intel) : INDCHI-80275590-0082.EXE
14. Graphics Driver (Intel) : INDVID-80275571-0082.EXE
15. Graphics Driver (AMD) : A2DVID-80272914-0082.EXE
16. Graphics Driver (Intel) : INDVID-80275572-0082.EXE
17. Graphics Driver (Intel) : INDVID-80275402-0082.EXE
18. Graphics Driver (NVIDIA) : NVDVID-80275630-0082.EXE
19. Graphics Driver (AMD) : A2DVID-80272707-0082.EXE
20. Graphics Driver (NVIDIA) : NVDVID-80276291-0082.EXE
21. DMI Audio driver (Realtek) : REDAUD-80272915-0082.EXE
22. MRHD Graphics Driver (AMD) : A2DVID-80275451-0082.EXE
23. Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) : REDMCC-80270168-0082.EXE
24. Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) : REDMCC-80275401-0082.EXE
25. Memory Card Reader Writer Driver MS (Ricoh) : RIDMSC-80275570-0082.EXE
26. Memory Card Reader Writer Driver SD (Ricoh) : RIDFMC-80275569-0082.EXE
27. Pointing Driver (Synaptics) : SPDOTH-80275405-0082.EXE
28. Pointing Driver (Alps) : ALDOTH-80275592-0082.EXE
29. Intel PROset Wireless WiMAX Uninstaller : INDOTH-80999998-0082.EXE
30. Wireless Display Driver (Intel) 3.5 - 3.5.34.0.0926 : INDOTH-80277115-0082.EXE
31. Wireless LAN Driver (Atheros) : AHDWLL-80275418-0082.EXE
32. Wireless LAN Driver (Intel) : INDWLL-80275629-0082.EXE
33. Wireless LAN Driver (Intel) : INDWLL-80275587-0082.EXE
34. Battery Check Updater : SOAOTH-80271941-0082.EXE
35. Intel PROset Wireless Wimax Software : INAWIM-80999999-0082.EXE
36. Keyboard Shortcuts Uninstaller : SOAOTH-80273734-0082.EXE
37. PlayMemories Home : SOAOTH-80275473-0082.EXE
38. Roxio Creator for Win8Upg 12.1b - 12.1.101B13N.20120223a : ROAOTH-80271109-0082.EXE
39. VAIO Collaboration Apps : SOAOTH-80270440-0082.EXE
40. VAIO Control Center Updater : SOAVCC-80271939-0082.EXE
41. VAIO Data Restore Tool Win8 Updater : SOAOTH-80272332-0082.EXE
42. VAIO Hardware Diagnostics Win8 Updater : SOAVHD-80272331-0082.EXE
43. VAIO Image Optimizer : SOAOTH-80275469-0082.EXE
44. VAIO Messenger Uninstaller : SOAOTH-80275602-0082.EXE
45. VAIO Movie Creator Template Data : SOAOTH-80275470-0082.EXE
46. VAIO Peripherals Metadata : SOAOTH-80270376-0082.EXE
47. VAIO Power Management Updater : SOAVPM-80270503-0082.EXE
48. VAIO Smart Network : SOASNW-80271937-0082.EXE
49. VAIO Transfer Support : SOAOTH-80275008-0082.EXE
50. VAIO Gate Update : SOAVAG-80274510-0082.EXE
51. VAIO Care : SOAVCA-80274715-0082.EXE
52. VAIO Update : SOAVUD-80278339-0080.EXE

Lưu ý: Một số tập tin không tương thích với máy tính VAIO của bạn. Để biết thông tin tương thích vui lòng tham khảo danh sách download.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.