Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Unified Uninstall Tool

Phiên bản

  • 0

Kích thước

  • 2.0MB

Ngày phát hành

  • 2012-12-05

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Dành cho VAIO Automatic Upgrade, vui lòng sử dụng VAIO Utility dành cho Windows 8 Upgrade. Bấm vào đây để tải tập tin.

Nếu VAIO của bạn đã được nâng cấp lên Windows 8 hoặc nếu bạn muốn tự nâng cấp, vui lòng cài đặt trình điều khiển và ứng dụng theo danh sách sau:

 

1. VAIO Care Uninstaller : SOAOTH-80999993-0080.EXE

2. Media Gallery Uninstaller : SOAMGA-80269898-0082.EXE

3. Desktop Shortcuts Uninstaller : SOAOTH-80999996-0080.EXE
4. ArcSoft Magic-i uninstaller : SOAOTH-80102012-0080.EXE

5. VAIO Creation Uninstall Program : SOAOTH-80275471-0082.EXE

6. VAIO Media plus Uninstaller : SOAVMP-80274524-0082.EXE

7. Unified Uninstall Tool : UNAOTH-80276060-0080.EXE

8. Pointing Driver (Synaptics) : SPDOTH-80276292-0080.EXE

9. Touch Panel (NextWindow) : UNDOTH-80275642-0082.EXE

10. USB3.0 Uninstaller for Renesas : RNDUSB-80270524-0082.EXE

11. SATA driver (Intel) : INDOTH-80275279-0082.EXE

12. Chipset Driver (Intel) : INDCHI-80275590-0082.EXE

13. FingerPrint (Authentec) : AUDFPD-80275394-0082.EXE

14. Graphics Driver (Intel) : INDVID-80275573-0082.EXE

15. Graphics Driver (AMD) : A2DVID-80272914-0082.EXE

16. Graphics Driver (NVIDIA) : NVDVID-80276290-0082.EXE

17. Graphics Driver (Intel) : INDVID-80275402-0082.EXE

18. HDMI Audio driver (Realtek) : REDAUD-80272915-0082.EXE

19. MRHD Graphics Driver (AMD) : A2DVID-80275451-0082.EXE

20. Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) : REDMCC-80270160-0082.EXE

21. Memory Card Reader Writer Driver MS (Ricoh) : RIDMSC-80275570-0082.EXE

22. Memory Card Reader Writer Driver SD (Ricoh) : RIDFMC-80275569-0082.EXE

23. Pointing Driver (Synaptics) : SPDOTH-80275405-0082.EXE

24. Pointing Driver (Alps) : ALDOTH-80275593-0082.EXE

25. SATA driver (Intel) : INDOTH-80270336-0082.EXE

26. Intel PROset Wireless WiMAX Uninstaller : INDOTH-80999998-0082.EXE

27. Wireless LAN Driver (Atheros) : AHDWLL-80275418-0082.EXE

28. Wireless LAN Driver (Intel) : INDWLL-80275629-0082.EXE

29. Wireless LAN Driver (Intel) : INDWLL-80275587-0082.EXE

30. AVerMedia A350 Hybrid Tuner Driver 64 bit : AVDTVT-80270689-0082.EXE

31. Battery Check Updater : SOAOTH-80271941-0082.EXE

32. Intel PROset Wireless Wimax Software : INAWIM-80999999-0082.EXE

33. PlayMemories Home : SOAOTH-80275473-0082.EXE

34. VAIO Collaboration Apps : SOAOTH-80270440-0082.EXE

35. VAIO Control Center Updater : SOAVCC-80271939-0082.EXE

36. VAIO Data Restore Tool Win8 Updater : SOAOTH-80272332-0082.EXE

37. VAIO Hardware Diagnostics Win8 Updater : SOAVHD-80272331-0082.EXE

38. VAIO Messenger Uninstaller : SOAOTH-80275602-0082.EXE

39. VAIO Movie Creator Template Data : SOAOTH-80275470-0082.EXE

40. VAIO Peripherals Metadata : SOAOTH-80270376-0082.EXE

41. VAIO Power Management Updater : SOAVPM-80270503-0082.EXE

42. VAIO Smart Network : SOASNW-80271937-0082.EXE

43. VAIO Transfer Support : SOAOTH-80275008-0082.EXE

44. VAIO Gate Update : SOAVAG-80274510-0082.EXE

45. VAIO Care : SOAVCA-80274715-0082.EXE

46. VAIO Update : SOAVUD-80278339-0080.EXE

 

Lưu ý: Một số tập tin được liệt kê ở trên có thể không tương thích với VAIO của bạn. Để biết thông tin tương thích hay không, vui lòng tham khảo danh sách tải về.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.