Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCF235FW
 • VPCF237HG
 • VPCF235FA
 • VPCF237HW
 • VPCF237HA
 • VPCYB4AJG
 • VPCYB4AJA
 • VPCYB4AJF
 • VPCF236HG
 • VPCF236HA
 • VPCF236HW
 • VPCF235FG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Pointing Driver (Synaptics)

Phiên bản

 • 1.0.0.0

Kích thước

 • 1.0MB

Ngày phát hành

 • 2013-02-06

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Tải xuống

Dành cho VAIO Automatic Upgrade, vui lòng sử dụng VAIO Utility dành cho Windows 8 Upgrade. Bấm vào đây để tải tập tin.

1. VAIO Care Uninstaller : SOAOTH-80999993-0080.EXE
2. Media Gallery Uninstaller : SOAMGA-80269898-0082.EXE
3. Microsoft C Runtime Library for PowerDVD 2003 - 1.0.0.09200  : MIAOTH-80276467-0082.EXE
4. Desktop Shortcuts Uninstaller : SOAOTH-80999996-0080.EXE
5. ArcSoft Magic-i uninstaller : SOAOTH-80102012-0080.EXE
6. VAIO Creation Uninstall Program : SOAOTH-80275471-0082.EXE
7. Unified Uninstall Tool : UNAOTH-80276060-0080.EXE
8. Bluetooth Driver Uninstaller for Atheros : AHDBLT-80272933-0082.EXE
9. Pointing Driver (Synaptics) : SPDOTH-80276292-0080.EXE
10. SATA driver (Intel) : INDOTH-80275279-0082.EXE
11. Bluetooth Driver (Atheros)  : AHDBLT-80275591-0082.EXE
12. Bluetooth Driver (Intel) : INDBLT-80276518-0082.EXE
13. Chipset Driver (Intel) : INDCHI-80275590-0082.EXE
14. FingerPrint (Authentec) : AUDFPD-80275394-0082.EXE
15. Graphics Driver (Intel) : INDVID-80275573-0082.EXE
16. Graphics Driver (NVIDIA) : NVDVID-80276290-0082.EXE
17. Graphics Driver (Intel) : INDVID-80275402-0082.EXE
18. Graphics Driver (AMD) : A2DVID-80272707-0082.EXE
19. Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) : REDMCC-80270160-0082.EXE
20. Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) : REDMCC-80270227-0082.EXE
21. Memory Card Reader Writer Driver MS (Ricoh) : RIDMSC-80275570-0082.EXE
22. Memory Card Reader Writer Driver SD (Ricoh) : RIDFMC-80275569-0082.EXE
23. Pointing Driver (Synaptics) : SPDOTH-80275405-0082.EXE
24. Pointing Driver (Alps) : ALDOTH-80275593-0082.EXE
25. SATA driver (Intel) : INDOTH-80270313-0082.EXE
26. SATA driver (Intel) : INDOTH-80270336-0082.EXE
27. Intel PROset Wireless WiMAX Uninstaller : INDOTH-80999998-0082.EXE
28. Wireless LAN Driver (Atheros) : AHDWLL-80275418-0082.EXE
29. Wireless LAN Driver (Intel) : INDWLL-80275629-0082.EXE
30. Wireless LAN Driver (Intel) : INDWLL-80275587-0082.EXE
31. AVerMedia A350 Hybrid Tuner Driver 64 bit : AVDTVT-80270689-0082.EXE
32. Battery Check Updater : SOAOTH-80271941-0082.EXE
33. Intel PROset Wireless Wimax Software : INAWIM-80999999-0082.EXE
34. Keyboard Shortcuts Uninstaller : SOAOTH-80273734-0082.EXE
35. PlayMemories Home : SOAOTH-80275473-0082.EXE
36. VAIO Collaboration Apps : SOAOTH-80270440-0082.EXE
37. VAIO Control Center Updater : SOAVCC-80271939-0082.EXE
38. VAIO Data Restore Tool Win8 Updater : SOAOTH-80272332-0082.EXE
39. VAIO Hardware Diagnostics Win8 Updater : SOAVHD-80272331-0082.EXE
40. VAIO Image Optimizer : SOAOTH-80275469-0082.EXE
41. VAIO Messenger Uninstaller : SOAOTH-80275602-0082.EXE
42. VAIO Movie Creator Template Data : SOAOTH-80275470-0082.EXE
43. VAIO Peripherals Metadata : SOAOTH-80270376-0082.EXE
44. VAIO Power Management Updater : SOAVPM-80270503-0082.EXE
45. VAIO Smart Network : SOASNW-80271937-0082.EXE
46. VAIO Transfer Support : SOAOTH-80275008-0082.EXE
47. WVaio Gate Update : SOAVAG-80274510-0082.EXE
48. VAIO Care : SOAVCA-80274715-0082.EXE
49. VAIO Update : SOAVUD-80278339-0080.EXE

Lưu ý: Một số tập tin không tương thích với máy tính VAIO của bạn. Để biết thông tin tương thích vui lòng tham khảo danh sách download.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.