Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Pointing Driver (Synaptics) Uninstaller

Phiên bản

  • 1.0.0.0

Kích thước

  • 1.39MB

Ngày phát hành

  • 2012-12-03

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Dành cho VAIO Automatic Upgrade, vui lòng sử dụng VAIO Utility dành cho Windows 8 Upgrade. Bấm vào đây để tải tập tin.

Nếu VAIO của bạn đã được nâng cấp lên Windows 8 hoặc bạn tự nâng cấp, vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng trong danh sách sau:

1. VAIO Care_VAIO Update Uninstall Utility: SOAOTH-80999993-0080.EXE
2. Media Gallery Uninstaller : SOAMGA-80269898-0082.EXE
3. Microsoft C Runtime Library for PowerDVD 2003: MIAOTH-80276467-0082.EXE
4. Desktop Shortcuts Uninstaller: SOAOTH-80999996-0080.EXE
5. ArcSoft Magic-i uninstaller: SOAOTH-80102012-0080.EXE
6. VAIO Creation Uninstall Program : SOAOTH-80275471-0082.EXE
7. Unified Uninstall Tool 3.0: UNAOTH-80276060-0080.EXE
8. Bluetooth Driver Uninstaller for Atheros : AHDBLT-80272933-0082.EXE
9. SATA Driver (Intel) ZPODD Disable Registry Patch : INDOTH-80275282-0082.EXE
10. Pointing Driver (Synaptics) Uninstaller: SPDOTH-80276292-0080.EXE
11. USB3.0 Uninstaller for Intel: INDUSB-80271793-0082.EXE
12. BIOS - R0160E8 : ISBSYS-80275607-0082.EXE
13. BIOS - R0280V4 : AEBSYS-80275609-0082.EXE
14. BIOS - R0143C5.0907 : ISBSYS-80275880-0082.EXE
15. BIOS - R0093C6.0830 : ISBSYS-80275457-0082.EXE
16. BIOS - R0210E4: ISBSYS-80275641-0082.EXE
17. BIOS - R0220E6: ISBSYS-80275605-0082.EXE
18. SATA driver (Intel): INDOTH-80275279-0082.EXE
19. ME F/W - 8.0.3.1427  : UNDOTH-80275646-0082.EXE
20. Bluetooth Driver (Atheros): AHDBLT-80275591-0082.EXE
21. Bluetooth Driver (Intel): INDBLT-80276518-0082.EXE
22. Chipset Driver (AMD): A2DCHI-80272704-0082.EXE
23. Chipset Driver (Intel): INDCHI-80275590-0082.EXE
24. FingerPrint (Authentec): AUDFPD-80275394-0082.EXE
25. Graphics Driver for D2 (Intel): INDVID-80275571-0082.EXE
26. Graphics Driver for Discrete NB (AMD): A2DVID-80272914-0082.EXE
27. Graphics Driver (Intel): INDVID-80275628-0082.EXE
28. Graphics Driver for NB (Intel): INDVID-80275572-0082.EXE
29. Graphics Driver for PX5 (AMD): A2DVID-80272930-0082.EXE
30. Graphics Driver (NVIDIA): NVDVID-80275630-0082.EXE
31. Graphics Driver (NVIDIA): NVDVID-80275574-0082.EXE
32. Graphics Driver for UMA (AMD): A2DVID-80272707-0082.EXE
33. MRHD Graphics Driver for Discrete (AMD): A2DVID-80275451-0082.EXE
34. Memory Card Reader Writer Driver (Realtek): REDMCC-80270160-0082.EXE
35. Memory Card Reader Writer Driver (Realtek): REDMCC-80275401-0082.EXE
36. Memory Card Reader Writer Driver (Realtek): REDMCC-80270228-0082.EXE
37. Memory Card Reader Writer Driver_MS (Ricoh): RIDMSC-80275570-0082.EXE
38. Memory Card Reader Writer Driver_SD (Ricoh): RIDFMC-80275569-0082.EXE
39. Pointing Driver (Synaptics): SPDOTH-80275405-0082.EXE
40. SATA driver (AMD): A2DOTH-80272705-0082.EXE
41. Intel PROset Wireless WiMAX Uninstaller : INDOTH-80999998-0082.EXE
42. Wireless Display Driver (Intel): INDOTH-80277115-0082.EXE
43. Wireless LAN Driver (Atheros) : AHDWLL-80275418-0082.EXE
44. Wireless LAN Driver (Intel): INDWLL-80275587-0082.EXE
45. Sony Wireless State Device Driver: SODSWS-80270637-0082.EXE
46. Battery Check_Updater: SOAOTH-80271941-0082.EXE
47. Intel PROset Wireless Wimax Software: INAWIM-80999999-0082.EXE
48. Keyboard Shortcuts Uninstaller: SOAOTH-80273734-0082.EXE
49. PlayMemories Home: SOAOTH-80275473-0082.EXE
50. VAIO Collaboration Apps: SOAOTH-80270440-0082.EXE
51. VAIO Control Center_Updater: SOAVCC-80271939-0082.EXE
52. VAIO Data Restore Tool Win8_Updater : SOAOTH-80272332-0082.EXE
53. VAIO Hardware Diagnostics Win8_Updater: SOAVHD-80272331-0082.EXE
54. VAIO Image Optimizer: SOAOTH-80275469-0082.EXE
55. VAIO Messenger Uninstaller: SOAOTH-80275602-0082.EXE
56. VAIO Movie Creator Template Data : SOAOTH-80275470-0082.EXE
57. VAIO Peripherals Metadata : SOAOTH-80270376-0082.EXE
58. VAIO Power Management_Updater: SOAVPM-80270503-0082.EXE
59. VAIO Smart Network Update : SOASNW-80271937-0082.EXE
60. VAIO Transfer Support: SOAOTH-80275008-0082.EXE
61. WVaio_Gate_Update: SOAVAG-80274510-0082.EXE
62. VAIO Care 8.0 Updater: SOAVCA-80274715-0082.EXE
63. VAIO Update 6.0: SOAVUD-80278339-0080.EXE
 

Lưu ý: Một số tập tin không tương thích với VAIO của bạn. Để biết thông tin tương thích, vui lòng tham khảo danh sách tải về.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.