Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO Control Center thành phiên bản 6.0.5.10150 dành cho Nâng cấp Windows 8 và giải quyết hiện tượng sau

- Sau khi nâng cấp lên Windows 8, Network Sharing của Vaio Control Center  không hoạt động

Tải về:
VAIO Control Center phiên bản 6.0.5.10150 dành cho Nâng cấp Windows 8
Tên tập tin: EP0000600536.exe
Kích thước: 65.39 MB (68563976 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Control Center phiên bản 6.0.5.10150 dành cho Nâng cấp Windows 8

Phiên bản

  • 6.0.5.10150

Kích thước

  • 65.39 MB

Ngày phát hành

  • 2012-10-26

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600536.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Phiên bản là 6.0.5.10150.