Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Bluetooth Driver (Atheros) thành phiên bản 8.0.0.212 dành cho Nâng cấp Windows 8  và giải quyết hiện tượng sau:

- Vấn đề chức năng Bluetooth trong chế độ Airplane(máy bay) sau khi hệ thống hoạt động lại từ chế độ Sleep.

Tải về:
Bluetooth Driver (Atheros) phiển bản 8.0.0.212 dành cho Nâng cấp Windows 8
Tên tập tin: EP0000600579.exe
Kích thước: 183.58 MB (192488816 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Bluetooth Driver (Atheros) phiên bản 8.0.0.212 dành cho Nâng cấp Windows 8

Phiên bản

  • 8.0.0.212

Kích thước

  • 183.58 MB

Ngày phát hành

  • 2012-10-26

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600579.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramFiles(X86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe
2. Phiên bản là 8.0.0.212.