Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCJ228FW
 • VPCJ218FW
 • VPCJ228FG
 • VPCJ228FH
 • VPCJ218FG
 • VPCJ218FH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) thành phiên bản 9.17.10.2849 dành cho Nâng cấp Windows 8 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

-Lỗi màn hình xanh (BSOD) khi đang cài đặt trình điều khiển Intel Graphics.

Tải về:
Graphics Driver phiên bản 9.17.10.2849 dành cho Nâng cấp Windows 8
Tên tập tin: EP0000278466.exe
Kích thước: 117 MB (123,478,016 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Graphics Driver (Intel) phiên bản 9.17.10.2849 dành cho Nâng cấp Windows 8

Phiên bản

 • 9.17.10.2849

Kích thước

 • 117.0MB

Ngày phát hành

 • 2012-10-26

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000278466.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys
2. Phiên bản là 9.17.10.2849.