Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ gỡ cài đặt Pointing Driver (Synaptics) dành cho Nâng cấp Windows 8

Tải về:
Gỡ cài đặt Pointing Driver (Synaptics) phiên bản 1.0.0.1022 dành cho Nâng cấp Windows 8
Tên tập tin: EP0000600599.exe
Kích thước: 2.32 MB (2427640 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Gỡ cài đặt Pointing Driver (Synaptics) phiên bản 1.0.0.1022 dành cho Nâng cấp Windows 8

Phiên bản

  • 1.0.0.1022

Kích thước

  • 2.32 MB

Ngày phát hành

  • 2012-10-25

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600599.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.