Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVZ13116GA
 • SVZ13113GA
 • SVZ13115GG
 • SVZ13116GG
 • SVZ13115GN
 • SVZ13115GW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Pointing Driver (Synaptics) thành phiên bản 16.2.16.2 dành cho Nâng cấp Windows 8

Tải về:
Pointing Driver (Synaptics) phiên bản 16.2.16.2 dành cho Nâng cấp Windows 8
Tên tập tin: EP0000600546.exe
Kích thước: 117.86 MB (123578920 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Pointing Driver (Synaptics) phiên bản 16.2.16.2 dành cho Nâng cấp Windows 8

Phiên bản

 • 16.2.16.2

Kích thước

 • 117.86 MB

Ngày phát hành

 • 2012-10-26

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000208156.exe. để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\SynTP.sys
2. Phiên bản là 16.2.16.2.