Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) thành phiên bản 9.17.10.2849 dành cho Nâng cấp Windows 8 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- PlayMemories Home phát sinh lỗi BSOD (Blue Screen of Death).

Tải về:
Graphics Driver (Intel) phiên bản 9.17.10.2849 dành cho Nâng cấp Windows 8
Tên tập tin: EP0000600575.exe
Kích thước: 118.92 MB (124688224 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Graphics Driver (Intel) phiên bản 9.17.10.2849 dành cho Nâng cấp Windows 8

Phiên bản

  • 9.17.10.2849

Kích thước

  • 118.92 MB

Ngày phát hành

  • 2012-10-25

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600575.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys
2. Phiên bản là  9.17.10.2849.