Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Graphics Driver (AMD) thành phiên bản 9.1.0.0 dành cho Nâng cấp Windows 8

Tải về:
Graphics Driver (AMD) phiên bản 9.1.0.0 dành cho Nâng cấp Windows 8

Tên tập tin: EP0000600535.exe
Kích thước: 282.4 MB (296115776 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Graphics Driver (AMD) phiên bản 9.1.0.0 dành cho Nâng cấp Windows 8

Phiên bản

  • 9.1.0.0

Kích thước

  • 282.4 MB

Ngày phát hành

  • 2012-10-26

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Lưu ý:

* Bản cập nhật này chỉ áp dụng cho các loai máy đồ họa Hybrid.

* Sau khi cài đặt bản cập nhật này, vui lòng lòng cài đặt Graphics Driver (AMD) phiên bản 1.0.0.0830 dành cho Nâng cấp Windows 8.

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600535.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\DriverVersion
2. Phiên bản là 9.1.0.0.