Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Graphics Driver (AMD) thành phiên bản 1.0.0.0830 dành cho Nâng cấp Windows 8 và giải quyết hiện tượng sau:

- Khắc phục hiện tượng không có hình ảnh trên cửa sổ Power DVD khi đang phát phim BD hoặc DVD.

Tải về:
Graphics Driver (AMD) phiên bản 1.0.0.0830 dành cho Nâng cấp Windows 8.
Tên tập tin: EP0000600543.exe
Kích thước: 2.38 MB (2490520 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Graphics Driver (AMD) phiên bản 1.0.0.0830 dành cho Nâng cấp Windows 8

Phiên bản

  • 1.0.0.0830

Kích thước

  • 2.38 MB

Ngày phát hành

  • 2012-10-26

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Lưu ý:
Bản cập nhật này phải được cài đặt sau khi đã cài Graphics Driver (AMD) phiên bả 9.1.0.0 dành cho Nâng cấp Windows 8.

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600543.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Upgrade\MRHD\MRHD_install.txt
2. Phiên bản là 1.0.0.0830.