Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF13N17PW
 • SVF13N17PG
 • SVF13N12SA
 • SVF13N12SH
 • SVF13N12CW
 • SVF13N15CG
 • SVF13N16PG
 • SVF13N1ASN
 • SVF13N16PGB
 • SVF13N12SGS
 • SVF13N12ST
 • SVF13N12SF
 • SVF13N17PGS
 • SVF13N12CG
 • SVF13N12CGS
 • SVF13N12SG
 • SVF13N17PA

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Sony Shared Library

Phiên bản

 • 6.2

Kích thước

 • 6.34 MB

Ngày phát hành

 • 2013-12-23

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Tải xuống

Please install the following drivers and applications based on the download order.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp chuột vào tập tin .exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình, và khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.