Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVE14A26CG
 • SVE14A25CV
 • SVE14A26CA
 • SVE14A27CA
 • SVE14A26CW
 • SVE14A26CV
 • SVE14A25CG
 • SVE14A25FG
 • SVE14A26CF
 • SVE14A25CF
 • SVE14A23CW
 • SVE14A25CN
 • SVE14A25CA
 • SVE14A27CV
 • SVE14A27FG
 • SVE14A27CN
 • SVE14A27CG
 • SVE14A25CH
 • SVE14A26CH

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Intel® 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller

Phiên bản

 • 11.5.3.1004

Kích thước

 • 14.66 MB

Ngày phát hành

 • 2012-10-26

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.