Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVJ20236SH
 • SVJ20236SG
 • SVJ20236SA
 • SVJ20235ST
 • SVJ20236SN
 • SVJ20236CG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Intel Bluetooth Driver

Phiên bản

 • 2.6.1212.0302

Kích thước

 • 48.92 MB

Ngày phát hành

 • 2013-05-10

Yêu cầu hệ thống

 • Mac OS

Tải xuống

 Please install the following drivers and applications based from the download order.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin .exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.