Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF14A16SH
 • SVF14A15SN
 • SVF14A15CW
 • SVF14A15SG
 • SVF14A16SG
 • SVF14A15ST
 • SVF14A15SH

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Audio Driver Registry Patch for SVF14A1

Phiên bản

 • 2013.03.07

Kích thước

 • 4.69 MB

Ngày phát hành

 • 2013-04-29

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt trình điều khiển và ứng dụng theo thứ tự sau.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe vể thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin.
3. Nhấp đúp chuột vào tập tin .exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và khi hoàn tất quá trình cài đặt, hãy khởi động lại máy nếu cần thiết.