Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Wireless LAN Driver

Phiên bản

  • 10.0.0.209

Kích thước

  • 5.74 MB

Ngày phát hành

  • 2013-03-05

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt trình điều khiển và ứng dụng theo thứ tự sau

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin .exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.