Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Sony Wireless State Device

Phiên bản

  • 1.0.0.06110

Kích thước

  • 5.27 MB

Ngày phát hành

  • 2013-02-20

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Vui lòng tải về và cài đặt theo thứ tự sắp xếp

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa file download và nhấp đôi chuột vào tập tin .exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.