Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • SVE17135CW
  • SVE17135CG
  • SVE17135CV
  • SVE17139CCW

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Intel Chipset Driver

Phiên bản

  • 9.3.0.1021

Kích thước

  • 6.16 MB

Ngày phát hành

  • 2013-02-22

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Vui lòng tải về và cài đặt theo thứ tự sắp xếp

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa file download và nhấp đôi chuột vào tập tin .exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.