Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Update

Phiên bản

  • 6.0.2.10230

Kích thước

  • 47.52 MB

Ngày phát hành

  • 2013-02-21

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Vui lòng tải về và cài đặt theo thứ tự sắp xếp
1. Intel Chipset Driver: INDCHI-00277748-0082.EXE

2. Intel Graphics Driver: INDVID-00277773-0082.EXE
3. AMD Graphics Driver: A2DVID-00279947-0082.EXE
4. Realtek High Definition Audio: REDAUD-00277746-0082.EXE
5. Audio Driver Registry Patch: SOOOTH-00277772-0082.EXE
6. Realtek PCIe GBE Family Controller: REDETH-00277762-0082.EXE
7. SATA Driver: INDSNR-00277792-0082.EXE
8. Intel® Management Engine Interface: INDMEI-00277777-0082.EXE
9. Realtek PCIE CardReader: REDMCC-00277789-0082.EXE
10. Wireless LAN Driver: QCDWLW-00282388-0082.EXE
11. Bluetooth Driver: QCDBLT-00282387-0082.EXE
12. Sony Firmware Extension Parser Device: SODFEP-00270203-0082.EXE
13. Synaptics PS/2 Port TouchPad: SPDTPD-00279970-0082.EXE
14. Sony Wireless State Device: SODSWS-00269693-0082.EXE
15. Sony Shared Library: SOASSL-00270315-0082.EXE
16. Hotkey Utilities: SOAOTH-665A0000-0082.EXE
17. VAIO Location Utility: SOAVLU-00179295-0082.EXE
18. VAIO Update: EP0000555481.exe
19. VAIO Care: SOAVCA-00278255-0082.EXE
20. VAIO Gate: SOAVAG-00273973-0082.EXE

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa file download và nhấp đôi chuột vào tập tin .exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.