Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVE11135CV
 • SVE11135CCW
 • SVE11136CV
 • SVE11135CH
 • SVE11136CA
 • SVE11136CG
 • SVE11135CCB
 • SVE11136CW
 • SVE11135CCP

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Realtek High Definition Audio

Phiên bản

 • 6.0.1.6685

Kích thước

 • 105.24 MB

Ngày phát hành

 • 2013-03-05

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Tải xuống

Vui lòng tải về và cài đặt theo thứ tự sắp xếp

 

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.