Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Sony Firmware Extension Parser Device

Phiên bản

  • 8.0.2.3028

Kích thước

  • 3.64 MB

Ngày phát hành

  • 2014-02-14

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt trình điều khiển và các ứng dụng theo thứ tự tải về

Cài đặt

Chi tiết

1.Tải về tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Vào thư mục chứa tập tin được tải về và nhấp đúp vào tập tin .exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.