Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-Z57GG
 • VGN-Z56TG
 • VGN-Z55GG
 • VGN-Z56GG
 • VGN-Z55TG
 • VGN-Z58GG
 • VGN-Z57TG
 • VGN-Z56SG
 • VGN-Z56MG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt NVIDIA Graphics Driver

Phiên bản

 • 8.15.11.8684

Kích thước

 • 110.08 MB

Ngày phát hành

 • 2009-12-03

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng theo thứ tự liệt kê.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin EP0000556299.exe vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000556299.exe file để bắt đầu cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.