Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCW126AGZ
 • VPCW125AH
 • VPCW125AG
 • VPCW126AW
 • VPCW125AW
 • VPCW125AA
 • VPCW126AG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt VAIO Update

Phiên bản

 • 4.2.0.07300

Kích thước

 • 7.42 MB

Ngày phát hành

 • 2009-12-03

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng này theo thứ tự liệt kê.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin EP0000556236.exe vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000556236.exe để bắt đầu cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.