Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGN-TT46GG
  • VGN-TT46SG
  • VGN-TT46MG
  • VGN-TT46TG
  • VGN-TT47GG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Vaio Power Management

Phiên bản

  • 4.0.0.08240

Kích thước

  • 5.9884996MB

Ngày phát hành

  • 2009-11-17

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin VaioPowerManagement.EXE về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào VaioPowerManagement.EXE để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.