Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGN-TT46GG
  • VGN-TT46SG
  • VGN-TT46MG
  • VGN-TT46TG
  • VGN-TT47GG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Sony Shared Library

Phiên bản

  • 5.4.0.05200

Kích thước

  • 4.37 MB

Ngày phát hành

  • 2009-11-17

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin SonySharedLirary.EXE về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào SonySharedLirary.EXE để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.