Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGC-JS45SF
  • VGC-JS45TF
  • VGC-JS45GF

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Audio Driver

Phiên bản

  • 6.0.1.5886

Kích thước

  • 101.06 MB

Ngày phát hành

  • 2009-12-03

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các Trình điều khiển và Ứng dụng theo thứ tự liệt kê.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin EP0000556203.exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000556203.exe để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.