Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-FW55GF
 • VGN-FW53GF
 • VGN-FW57GH
 • VGN-FW55MF
 • VGN-FW55TF
 • VGN-FW56GF

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt Audio Driver

Phiên bản

 • 6.0.1.5886

Kích thước

 • 98.7426MB

Ngày phát hành

 • 2009-11-16

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng này theo thứ tự liệt kê.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin AudioDriver.EXE vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào AudioDriver.EXE để bắt đầu cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.