Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVZ13116GA
 • SVZ13113GA
 • SVZ13115GG
 • SVZ13116GG
 • SVZ13115GN
 • SVZ13115GW

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Graphics Driver ( Intel® HD Graphics 4000 )

Phiên bản

 • 8.15.10.2712

Kích thước

 • 156.84 MB

Ngày phát hành

 • 2012-06-18

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1.Tải về tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Vào thư mục tập tin được tải về và nhấp đúp vào tập tin .exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.