Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Audio Driver

Phiên bản

  • 6.0.1.6577

Kích thước

  • 123.82 MB

Ngày phát hành

  • 2013-02-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các Trình điều khiển và Ứng dụng theo thứ tự tải về.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin .exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi hoàn tất việc cài đặt, vui lòng khởi động lại máy.