Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCZ217GA
  • VPCZ217GW
  • VPCZ217GH
  • VPCZ217GG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Pointing Driver

Phiên bản

  • 15.3.2.2

Kích thước

  • 44.7 MB

Ngày phát hành

  • 2011-08-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt driver và ứng dụng dựa trên yêu cầu tải về

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về
3. Nhấp đúp vào tập tin .exe để bắt đầu cài đặt
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và sau khi cài đặt hoàn tất, nếu cần thiết vui lòng khởi động lại máy tính