Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCSB18GG
 • VPCSB19GG
 • VPCSB17GG
 • VPCSB16FG
 • VPCSB16FA
 • VPCSB18GA
 • VPCSB16FH
 • VPCSB16FF
 • VPCSB19GW
 • VPCSB18GH
 • VPCSB17GW

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Fingerprint Driver

Phiên bản

 • 3.1.0.62

Kích thước

 • 52.3 MB

Ngày phát hành

 • 2011-04-22

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng trên theo thứ tự tải về.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe vào thư mục tạm thời hay thư mục Download (vui lòng ghi chú thư  mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về.
3. Nhấp đúp tập tin .exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn cài đặt hiển thị và khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.