Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ126GF
 • VPCZ129GW
 • VPCZ128GG
 • VPCZ126GW
 • VPCZ129GG
 • VPCZ127GG
 • VPCZ126GH
 • VPCZ126GA
 • VPCZ126GG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt Pointing Driver

Phiên bản

 • 14.0.16.0

Kích thước

 • 14.0593MB

Ngày phát hành

 • 2010-07-03

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng trên theo thứ tự như liệt kê.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và giải nén tập tin . zip

3. Nhấp đúp vào tập tin . exe để bắt đầu cài đặt
4. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.