Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCS125FA
 • VPCS125FH
 • VPCS125FG
 • VPCS125FW
 • VPCS123FG
 • VPCS127GF

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt VAIO Smart Network

Phiên bản

 • 3.2.0.15080

Kích thước

 • 5.43MB

Ngày phát hành

 • 2010-07-07

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng dưới đây theo thứ tự tải về.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .zip vào thư mục tạm thời hay thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và giải nén tập tin .zip.
3. Nhấp đúp tập tin .exe để cài đặt
4. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính nếu cần thiết.