Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCM125AW
  • VPCM125AG
  • VPCM126AH
  • VPCM126AG
  • VPCM126AA

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • To install Ethernet Driver

Phiên bản

  • 6.0.14.11

Kích thước

  • 1.0188MB

Ngày phát hành

  • 2010-08-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit

Tải xuống

 

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng dựa theo thứ tự tải về.

 

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .zip vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và giải nén tập tin . zip

3. Nhấp đúp vào tập tin . exe để bắt đầu cài đặt
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.