Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCJ118FW
  • VPCJ118FH
  • VPCJ118FG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Intel Graphics Driver

Phiên bản

  • 8.15.10.2082

Kích thước

  • 39.528603MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-07

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Tải xuống

Please install the following drivers and applications based on the download order.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .zip về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và giải nén tập tin .zip.
3. Nhấp đúp vào tập tin .exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.