Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCF127HG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Sony Shared Library

Phiên bản

  • 5.6.0.12040

Kích thước

  • 1.3971001MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-07

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng theo thứ tự liệt kê.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .zip vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và giải nén tập tin .zip.
3. Nhấp đúp vào tập tin .exe để cài đặt
4. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.