Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCY115FG
  • VPCY115FW

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt SFEP Driver

Phiên bản

  • 8.0.1.1

Kích thước

  • 0.7393MB

Ngày phát hành

  • 2010-02-03

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Tải xuống

 

Hãy cài đặt các trình điều khiển và các ứng dụng sau đây dựa trên thứ tự download.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .zip về một thư mục tạm thời hoặc thư mục donwload (Xin lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Đến thư mục mà tập tin được tải về và giải nén tập tin .zip.
3. Nhấp đúp vào tập tin .exe để bắt đầu cài đặt.
4. Làm theo hướng dẫn hiển thị trong cài đặt và sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.