Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Location Utility

Phiên bản

  • 1.1.00.06060

Kích thước

  • 4.58 MB

Ngày phát hành

  • 2013-01-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các Trình điều khiển và Ứng dụng theo thứ tự tải về.

 

Chipset Driver (Intel): INDCHI-00265280-0042.EXE
Audio Driver (Realtek): REDAUD-00265997-0042.EXE
Audio Driver (Realtek): REDAUD-00265998-0042.EXE
Ethernet Driver (Realtek): REDETH-00266641-0042.EXE
Wireless LAN Driver (Atheros): QCDWLL-00276757-0042.EXE
ME Driver (Intel): INDMEI-00281816-0042.EXE
SATA Driver (Intel): INDOTH-00282096-0042.EXE
Wireless LAN Driver (Intel): INDWLL-00282135-0042.EXE
USB 3.0 Driver (Intel): INDUSB-00282196-0042.EXE
Graphics Driver (Intel): INDVID-00282315-0042.EXE
Graphics Driver (NVIDIA): NVDVID-00282360-0042.EXE
Memory Card Reader Writer Driver (Realtek): REDMCC-00282541-0042.EXE
Bluetooth Driver (Intel): INDBLT-00282896-0042.EXE
Bluetooth Driver (Atheros): AHDBLT-00284455-0042.EXE
Pointing Driver (Synaptics): SPDTPD-00285157-0042.EXE
Fingerprint Utility: AUAOTH-00266717-0042.EXE
Sony Share Library: SOASSL-00264711-0042.EXE
Infineon TPM Proffessional Package: IFAOTH-00264024-0042.EXE
VAIO Location Utility: EP0000555996.exe
VAIO Update: SOAVUD-00264819-0042.EXE
VAIO Gate: SOAVAG-00256385-0042.EXE
SFEP Driver: INDOTH-00282096-0042.EXE

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào .exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.