Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-Z17GN
 • VGN-Z12GN
 • VGN-Z16GN
 • VGN-Z12MN
 • VGN-Z16SN
 • VGN-Z15TN
 • VGN-Z16TN
 • VGN-Z13GN

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cách cài đặt Battery Checker (32 Bit and 64 Bit)

Phiên bản

 • 4.0.0.07280

Kích thước

 • 3.26MB

Ngày phát hành

 • 2010-01-29

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các drivers và ứng dụng trên theo thứ tự liệt kê.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000204359.exe

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.