Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Fingerprint Driver for 64 Bit

Kích thước

  • 3.32 Mb

Ngày phát hành

  • 2009-12-16

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Tải xuống

Dành cho Windows 7 cài đặt mới:

Vui lòng cài đặt các tập tin sau:

1. Graphics Driver

2. Audio Driver

3. Audio HDMI Driver

4. Wireless LAN Driver

5. Ethernet Driver

6. Bluetooth Driver

    Lưu ý: Sau khi thực hiện cài đặt, hãy cài đặt tập tin setup.exe trong C:\Upgrade\Drivers\Broadcom

7. TPM Infineon

8. SD Card Driver

9 Memory Stick Driver

10. CF Card Driver (chỉ áp dụng cho các dòng máy có khe cắm CF Card)

11. Fingerprint Driver (chỉ áp dụng cho các dòng máy có Fingerprint Sensor)

12. Pointing Driver

13. Protect Suite QL (chỉ áp dụng cho các dòng máy có Fingerprint Sensor)

14. Sony Programmable Input/Output Controller (SPIC) Driver

15. Sony Firmware Extension Parser (SFEP Driver)

16. Sony Shared Library

17. Setting Utility Series

18. VAIO Event Service

19. VAIO Control Center

20. Battery Checker

21. VAIO Launcher

22. VAIO Mode Switch (chỉ dành cho VGN-SR)

23. VAIO Power Management

24. VAIO Location Utility

25. VAIO Update

26. VAIO Smart Network

 

Với Windows 7 nâng cấp (dùng phiên bản bán lẻ)

Vui lòng gỡ bỏ cài đặt các chương trình sau trước khi nâng cấp:

1. Spy Sweeper (nếu cài đặt)
2. Roxio Easy Media Creator
3. Realtek High Definition Audio Driver (chỉ dành cho VGN-Z Series)
4. McAfee PC SecurityCenter
5. OpenMG Setup (Đề nghị)

6. Gỡ bỏ các ứng dụng sau:

     -- Setting Utility Series
     -- VAIO Control Center
     -- VAIO Event Service
     -- VAIO Launcher
     -- VAIO Location Utility
     -- VAIO Power Management
     -- VAIO Smart Network
     -- VAIO Update

     -- VAIO Mode Switch (chỉ dành cho VGN-SR)

 

Sau khi nâng cấp, vui lòng cài đặt các chương trình sau:

1. Graphics Driver
2. Audio Driver
3. Audio HDMI Driver
4. Wireless LAN Driver
5. Ethernet Driver
6. Bluetooth Driver
    Lưu ý: Sau khi thực hiện cài đặt, vui lòng cài đặt setup.exe trong C:\Upgrade\Drivers\Broadcom
7. TPM Infineon
8. Protect Suite QL (chỉ áp dụng cho các dòng máy có Fingerprint Sensor)
9. Setting Utility Series
10. VAIO Event Service
11. VAIO Control Center
12. Battery Checker
13. VAIO Launcher
14. VAIO Mode Switch (chỉ dành cho VGN-SR)
15. VAIO Power Management
16. VAIO Location Utility
17. VAIO Update
18. VAIO Smart Network

 

Sau khi cài đặt tất cả các trình điều khiển và ứng dụng, vui lòng chạy VAIO Update để kiểm tra phiên bản cập nhật mới nhất cho hệ thống hoặc vào phần download (tải về) của trang web support (hỗ trợ) để kiểm tra những phần cập nhật mới nhất.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000601722.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.