Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-Z17GN
 • VGN-Z12GN
 • VGN-Z16GN
 • VGN-Z12MN
 • VGN-Z16SN
 • VGN-Z15TN
 • VGN-Z16TN
 • VGN-Z13GN

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cách cài đặt Memory Stick 32 Bit

Kích thước

 • 1.11MB

Ngày phát hành

 • 2010-01-29

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các drivers và ứng dụng trên theo thứ tự liệt kê.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000203464.exe

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.