Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-Z27TN
 • VGN-Z35TN
 • VGN-Z27GN
 • VGN-Z26TN
 • VGN-Z26SN
 • VGN-Z26GN
 • VGN-Z25TN
 • VGN-Z26MN

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ thực hiện gỡ bỏ driver NVIDIA Graphics phiên bản  1.0.0910150

Available Downloads:

NVIDIA Graphics Uninstaller phiên bản 1.0.0910150

Tên tập tin: EP0000600054.exe

Kích cỡ tập tin : 370 KB (378,880 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • To execute Windows 7 Upgrade NVIDIA Graphics Driver Upgrade Uninstaller 1.0.0910150

Phiên bản

 • 1.0.0910150

Kích thước

 • 2.32 MB

Ngày phát hành

 • 2009-10-28

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Thay đổi hiệu năng độ phân giải đến chế độ SPEED Mode.

2. Tải tập tin tạm hoặc tải trực tiếp(Vui lòng chú ý tải trực tiếp cho các phần sau).
3. Chọn trực tiếp những tập tin nào mà có download và nhấn 2 lần EP0000600055.exe.
4. Theo sau phần hiển thị hướng dẫn trong phần hướng dẫn cài đặt.
5. Sau khi cài đặt hoàn thành, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm cài đặt thành công

1. C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys 8.15.11.8684  -> should not exist